Limousine kvæg

Eget opdræt.

Limousine kvæg – Intensivt kødkvæg

Limousine er en af verdens mest udbredte kødkvæg racer.

Racen nedstammer fra Limoges i Frankrig og er igennem en lang årrække fremavlet til at producere det bedste kød.

Kødet er kendetegnet ved kort muskelfibre og lavt fedtindhold. De korte muskelfibre, kombineret med krogmodningen i 17 dage inden partering sikrer, at kødet er mørt når det bliver parteret.

Sommer

Dyrene går på græs hele sommeren

Vores køer og kalve går på græs i sommerhalvåret, fra 1. maj til 1. november. Kalvene går hos moderen i 6 måneder, hvorefter de tages fra moderen og fedes færdige til slagtning.

​Køerne afgræsser arealer omkring Odense og Tommerup, hvor de hjælper Odense Kommune og Skov og Naturstyrelsen med naturpleje af grønne, rekreative arealer. Kreaturerne forhindrer, at det springer i vild skov og invasive ukrudtsarter som bjørneklo, krat m.m. ødelægger naturen. Til gengæld lader de smukke blomster som vild orkide stå!

Vinter

Dyrene nyder livet. Også når det er vinter

Alle dyr er på stald i vinterhalvåret. Limousiner bryder sig ikke om regn og rusk. De kan godt lide at ligge i tørt halm og hygge sig. Vi byggede ny løsdriftsstald i 2012 som er en luftig stald, åben i sider og kip.

Det giver masser af luft og lys til dyrene. En halmstrørobot sørger for frisk halm til dyrene 8 gange i døgnet.

Også om vinteren fodrer vi kun med eget produceret grovfoder. En fuldfoderblanding bestående af græs, ærter og majs udfodres en gang i døgnet til alle moderdyr.

Ungdyr og kalve får ydermere blandet korn i foderet. Det giver ekstra energi og er godt for tilvækst og kødsætning. Køer med små kalve har mulighed for at gå ud i vinterfolden i hele vinterhalvåret.

Slagtekalve

Unge dyr, fodret optimalt sikrer den bedste kødkvalitet

Tyrekalvene slagter vi når de er 12-15 måneder gamle. Så er kødsætning og kvaliteten perfekt. Kvierne har lavere tilvækst end tyrene og slagtes i alderen 14 – 17 måneder.

Slagtevægten for et dyr varierer mellem 280 og 330 kg og det kan ikke ses på de enkelte parteringer, om det er en tyr eller kvie.